Veteranizarea arborilor – folosim UNELTE în loc de TIMP!

01.11.2022

Veteranizarea este o metodă prin care unii copaci sunt prelucrați în mod activ pentru a realiza micro habitate (cavități, fisuri, suprafețe fără scoarță, fisuri etc.) pentru organismele asociate în mod normal cu copacii mai bătrâni.

Ideea din spatele veteranizării este de a încerca să imităm natura, folosind unelte, inovare și cercetare. Tehnicile folosite nu au ca obiectiv să omoare copacii, ci doar să încurajeze procesul de descompunere parțială a lemnului pe anumite porțiuni mici în copacii vii, scopul fiind astfel de a scurta timpul de formare a unor habitatele aflate doar în copacii bătrâni.

Copacii veteranizați de noi nu pot fi un înlocuitor pentru copacii vechi care au trecut prin procesul natural de îmbătrânire, dar pot oferi o punte, un decalaj de vârstă și pot ajuta la reducerea riscului de dispariție a speciilor de insecte saproxilice și altor grupuri de organisme legate la astfel de habitate, deoarece multe situri cu copaci bătrâni sunt mici și fragmentate.

Pentru a accelera formarea habitatelor cu lemn mort și pentru a reduce fragmentarea habitatului, a fost prevăzută formarea de arbori pentru biodiversitate veteranizați în 22 de zone de intervenție din Parcul Natural Putna Vrancea.

Formarea arborilor pentru biodiversitate se face prin realizarea unor cavități de tip „buzunar”, a unor șanțuri înguste de „tip fulgerătură” sau decojirea sub formă de inel a unor ramuri expuse la soare. Acest proces permite putregaiului să se dezvolte și să creeze habitate pentru Rosalia alpina si Osmoderma eremita.

În plus sunt realizate cavități în partea superioară a trunchiului arborelui, suficient de mari pentru a găzdui ciocănitori, păsări insectivore, pârși și lilieci. Pentru a crește suprafața habitatelor de reproducere pentru Rosalia alpina, prelucrăm și iescari în fiecare zonă de intervenție prin tăierea arborilor morți pe picior la 2-3 metri deasupra solului iar partea superioară a iescarilor este tăiată neregulat pentru a permite apei să se infiltreze în trunchi.

Scopul proiectului este stoparea și inversarea tendinței de pierdere a habitatelor speciilor de coleoptere saproxilice cu areal în Carpați protejate prin Directive Habitate (croitorul alpin Rosalia alpina*, gândacul sihastru Osmoderma eremita*, croitorul mare Cerambyx cerdo, croitorul cenușiu Morimus funereus și rădașca Lucanus cervus), prin demonstrarea unor acțiuni de conservare pentru creșterea conectivității habitatelor favorabile în Parcul Natural Putna-Vrancea și replicarea activităților cele mai potrivite în alte situri Natura 2000 din România.

LIFE ROsalia este implementat de un consorțiu alcătuit din Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea (beneficiar coordonator), Universitatea din București – Centre for Environmental Research and Impact Studies , RNP Romsilva – Parcul Natural Putna Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice – ACDB (beneficiari asociați).

Activitatea de veteranizare este realizată de cei mai buni specialiști în arboricultură de la arborist.ro care îmbină temeinice cunoștințele legate de arbori cu mult curaj și abilități de alpinism utilitar

În perioada aprilie 2024 – mai 2024, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea organizează ediția 2024 a concursului interșcolar, intitulat: „Supereroii

Context Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea (APM VN) este o autoritate publică de mediu ce reprezintă Ministerul Mediului, Apelor și

Activitatea de colorat cărți cu natura poate fi un mod distractiv și interactiv de a educa copiii despre lumea înconjurătoare,