Arealul de implementare

Proiectul LIFE ROsalia este implementat în Parcul Natural Putna-Vrancea (38,060 hectare) si siturile Natura 2000 – ROSPA0088 Munții Vrancei și ROSCI0208 Putna-Vrancea, iar rezultatele care vor avea caracter demonstrativ se vor putea aplica la nivel regional/național.

Parcul Natural Putna-Vrancea a fost înființat pe baza Hotărârii Guvernului 2151/2004 privind instituirea regimului ariei naturale protejate, Ordinul Ministerului Mediului 964/2007, cu privire la stabilirea de situri de importanță comunitară și Hotărârea Guvernului 1284/2007 care clasifică zona ca zonă specială de protecție avifaunistică – ROSPA0088 Munții Vrancea.

Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune sectorului central și nord-vestic al Munților Vrancei și face parte din grupul extern al Carpaților de curbură, care se suprapune peste bazinul montan al râului Putna. Principalele unități de relief din cadrul sitului Natura 2000 Putna-Vrancea sunt masivele Munții Lăcăuți, Goru, Coza, și Zboina Neagră si bazinetul depresionar intramontan Lepșa-Greșu străbătut de Valea Putnei. Masivul montan Lăcăuți-Goru se desfășoară pe direcția generală NV-SE, între râurile Basca Mare și Zăbala.

Cea mai mare parte a Parcului Natural Putna Vrancea este reprezentată de păduri (91,7%), urmată de pajiști naturale și pășuni împădurite. Zonele construite și terenurile agricole ocupă o pondere neglijabilă fiind concentrate pe coridorul Lepșa-Greșu, în așezările Coza și Tulnici. În urma refacerii drepturilor de proprietate (între 2000 și 2005), aproximativ 84% din suprafețele de pădure au revenit la proprietarii privați (organizați în obști de moșneni), iar aproximativ 4% aparțin fondului forestier de stat.