Coordonator

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea (APM VN) este o autoritate publică de mediu la nivel local (Jud. Vrancea). APM VN are următoarele responsabilități legale: implementarea politicii de mediu la la nivel local, eliberarea autorizațiilor de mediu (SEA, EIA, AA), reglementarea utilizării resurselor naturale, reglementarea activităților din domeniul silviculturii.

APM VN are un rol important în stabilirea obiectivelor de mediu pentru Vrancea și în realizarea acestor obiective (inclusiv pentru biodiversitate). APM VN are un număr considerabil de experți pentru punerea în aplicare a Directivei Habitate, inclusiv conservarea aplicată a politicilor privind biodiversitatea. APM VN a avut succes în calitate de coordonator al mai multor proiecte mari LIFE02NAT/RO/8576, LIFE05NAT/RO/ 000170, LIFE08NAT RO/000500, și LIFE13NAT/RO/00205.

APM VN a fost, de asemenea, implicată în mai multe proiecte pentru protecția insectelor saproxilice în cadrul unor arii protejate locale administrate în calitate de custozi.

Telefon: +40 237 206788 / 0727774144

Adresa: Strada Dinicu Golescu nr 2, Focșani, județul Vrancea
Web-page: liferosalia.ro
Email : vrancealife@yahoo.co.uk