Parteneri

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, România este o organizație privată non-guvernamentală și non-profit care activează în domeniile conservării biodiversității, dezvoltării durabile a comunităților rurale și educației ecologice, ca sprijin în procesul de soluționare a problemelor de mediu. În ultimii unsprezece ani, membrii ACDB au fost implicați în activități desfășurate la nivel local, regional și național în România, destinate managementului speciilor protejate, al zonelor protejate și al cercetării faunei sălbatice. Echipa ACDB are peste cincisprezece ani de experiență în activitățile de cercetare și conservare pe teren și a colaborat cu experți și parteneri din Italia, Germania, Spania, Ucraina, Ungaria, Austria și Canada. Asociația a implementat ca beneficiar sau partener mai multe proiecte care vizează managementul și conservarea in situ a carnivorelor mari. Echipa de experți ACDB a fost implicată în proiecte finanțate prin programul LIFE + Natura care au vizat conservarea carnivorelor mari: LIFE02NAT / RO / 8576, LIFE05NAT / RO / 000170, LIFE08NAT / RO / 000500 și LIFE13NAT / RO / 000205. ACDB a dezvoltat, în ultimii ani, un program de conservare și salvare ex-situ a speciilor de faună prin înființarea Centrului de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice ce colaborează cu alte centre din România.

Telefon: +40 337 109 662
Adresa: Ion Creangă no.12, Focșani, Vrancea , România
Web-page: www.acdb.ro
Web-page English version: www.acdb.ro/en
Email: office@acdb.ro

RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Putna Vrancea

RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Putna Vrancea RA (PVPN) este o structura publică înființată în 2009 pentru administrarea Parcului Natural Putna-Vrancea. Parcul a fost înființat în 2004 (Hotărârea de Guvern 2151/2004) și ulterior a inclus două situri Natura 2000 suprapuse: ROSPA0088 și ROSCI0208 Putna-Vrancea.

Administrația Parcului Natural Putna Vrancea include 14 angajați (silvicultori, biologi, relații publice ofițer, rangeri). Angajații au experiență în implementarea activităților de conservare, monitorizare și aplicarea legii.

Obiectivele administrării parcului sunt:
• Conservarea ecosistemelor naturale, a elementelor geomorfologice, a peisajului natural și antropic;
• Menținerea și promovarea tradițiilor locale și a patrimoniului cultural;
• Punerea în aplicare a reglementărilor privind utilizarea durabilă a resurselor naturale, conform legislației naționale si zonării interioare a parcului;
• Menținerea infrastructurii turistice și limitarea impactului turismului asupra ecosistemelor naturale prin conștientizarea vizitatorilor;
• Dezvoltarea și implementarea unui program educațional pentru copii și tineri;
• Îmbunătățirea comportamentului comunităților locale și al părților interesate față de valorile parcului prin informare, conștientizare și consultare.

Telefon: +40 237 265 361
Adresa: Strada Principala, sat Tulnici, județul Vrancea
Web-page: www.putna-vrancea.ro
Email: putnavrancea@yahoo.com

Universitatea din București

Universitatea din București este cea mai importantă instituție de învățământ și cercetare din România în domeniul științelor mediului. Centrul pentru Cercetări de Mediu și Studii de Impact (CCMESI), unitatea responsabilă de proiect, are peste 25 de ani de experiență în cercetare și educație. A fost beneficiar sau partener în 7 proiecte LIFE, peste 60 de proiecte finanțate la nivel național și 25 de proiecte finanțate la nivel internațional.

Cercetătorii și colaboratorii CCMESI lucrează în proiecte de conservare a diversității biologice, având ca rezultate principale înființarea a 3 mari arii protejate (Porțile de Fier, Lunca Joasă Prutului Inferior și Putna-Vrancea), conservarea țestoasei lui Hermann, cormoranului mic, carnivorelor mari, insectelor saproxilice, managementul speciilor invazive etc. În plus, CCMESI este implicat în implementarea de activități concrete de conservare, dezvoltând cercetări ample în domeniul planificării spațiale a conservării diversității biologice, soluționării conflictelor de mediu sau guvernanța resurselor naturale.

Rezultatele obținute au aplicabilitate practică prin fundamentarea de politici de mediu și intervenții pentru remedierea unor probleme de mediu. Totodată, studiile CCMESI au fost validate prin publicare în reviste științifice internaționale prestigioase precum Science, Frontier in Ecology and the Environment, Journal of Applied Ecology, Sustainability Science, PLoS One, PeerJ, Biological Conservation, European Journal of Wildlife Research, Amphibia-Reptilia.

CCMESI are rezultate remarcabile și în domeniul educațional. În 1999, am început în colaboare cu CCDG rețeaua națională Eco-School, având ca scop sensibilizarea elevilor cu privire la dezvoltarea durabilă. Mai mult, a dezvoltat campanii de sensibilizare la nivel național, având ca subiect conservarea ariilor protejate sau speciilor.

Telefon: +40 213 103 872
Adresa: strada Nicolae Balcescu nr 1, Sector 1, București, 010041, România
Web-page: www.ccmesi.ro
Email: ccmesi@yahoo.com