Despre programul LIFE

LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiecte de mediu, de conservare a naturii și de acțiune în domeniul schimbărilor climatice în întreaga Uniune. Susține proiectele care contribuie la punerea în aplicare a directivelor UE privind păsările și habitatele, rețeaua Natura 2000 și care contribuie la obiectivul UE de a stopa pierderea biodiversității..

Programul LIFE a început în 1992 și până în prezent a finalizat patru etape de finanțare. Din 1992, LIFE a cofinanțat peste 4500 de proiecte. Pentru perioada de finanțare 2014-2020, LIFE va contribui cu aproximativ 3,4 miliarde EUR la protecția mediului și a climei.

Proiectul LIFE ROsalia face parte din cele 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii şi biodiversităţii vor sprijini punerea în aplicare a Directivei UE privind păsările şi a Directivei privind habitatele, precum şi a Strategiei UE în domeniul biodiversităţii pentru 2030. Acestea dispun de un buget total de 221 de milioane euro, din care 133 de milioane euro vor reprezenta contribuţia UE.

Programul e compus din patru mari tematici:

  • Natură și Biodiversitate,
  • Mediu
  • Acțiuni pentru climă
  • Informare, Guvernanță

Fondul LIFE Naturăși Biodiversitate conține trei secțiuni tematice:

  • Biodiversitate
  • Habitate
  • Specii