Tehnici privind utilizarea capcanelor feromonale

03.08.2023

În perioada 01-03 august 2023 în localitatea Lepșa – județul Vrancea și într-o zona demonstrativă creată în cadrul proiectului LIFE ROsalia Conservarea insectelor saproxilice din Carpați, în cadrul proiectului Life Rosalia, a fost organizată o aplicație practică pentru a fi prezentate concret tehnici privind utilizarea capcanelor feromonale (perioadă de capturare, frecvențe optime de vizitare pentru a asigura caracterul neletal al activității, feromoni și kairomoni utilizabili, aspecte logistice), precum și modul în care se poate asigura starea favorabilă de conservare a populațiilor de insecte manipulate feromonal.

Mulțumim numeroșilor participanți care s-au dovedit dornici de informații și idei aplicabile la nivelul ecosistemelor forestiere sau ariilor protejate pe care le administrează!

Proiectul LIFE ROsalia Conservarea insectelor saproxilice din Carpați (LIFE19 NAT/RO/000023) este finanțat de Comisia Europeană, fiind implementat de un consorțiu format din Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, Universitatea din București CCMESI, Administrația Parcului Natural Putna Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.

Scopul proiectului este stoparea și inversarea tendinței de pierdere a habitatelor speciilor de coleoptere saproxilice cu areal în Carpați, protejate prin Directiva Habitate, prin demonstrarea unor acțiuni de conservare pentru creșterea conectivității habitatelor favorabile în ROSCI0208 Putna Vrancea (Parcul Natural Putna-Vrancea) și replicarea activităților cele mai potrivite în alte situri Natura 2000 din România. Speciile țintă sunt: Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Morimus funereus, Cerambyx cerdo și Lucanus cervus.

Au fost desemnați câștigătorii ediției 2024 a concursului interșcolar, intitulat : „Supereroii din lumea insectelor saproxilice” : premiul I –

În perioada aprilie 2024 – mai 2024, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea organizează ediția 2024 a concursului interșcolar, intitulat: „Supereroii

Context Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea (APM VN) este o autoritate publică de mediu ce reprezintă Ministerul Mediului, Apelor și