Insectele saproxilice si lupii au un rol esential pentru mentinerea padurilor

28.01.2021

Insectele saproxilice și lupii trăiesc în păduri mai ales în acele ecosisteme forestiere naturale si sănătoase:

– ambelor grupe faunistice nu le plac monoculturile sau acele păduri puternic artificializate în care s-au îndepărtat mecanismele naturale intra și inter specifice de autoreglare populațională;
– ambele grupe de viețuitoare joacă un rol esențial în pădure, unde lupii acționează în selecția mamiferelor ierbivore iar insectele în selecția calitativă a arborilor;
– insectele saproxilice colonizează arborii debilitați (foarte bătrâni, doborâți sau rupți de vânt, rupți sau zdreliți de TAF-uri, atacați de ciuperci sau de insecte defoliatoare, afectați seceta sau de alunecări de teren), contribuind mult mai rapid la introducerea acestora în circuitul de reciclare a materiei prin descompunerea lemnului;
– pe baza acestor insecte se dezvolta o multitudine de alte specii insectivore (ciocănitori, pițigoi, lilieci, arici) care contribuie din plin la combaterea biologică a atacurilor masive produse de insectele defoliatoare în arboretele de rășinoase;
– pe baza prădării de către lupi a mamiferelor ierbivore apar „comesenii” (ursul, pasări răpitoare sau necrofage, jder, vulpe, etc) care se hrănesc cu resturile neconsumate și astfel contribuie la dispersia materiei organice în tot lanțul trofic;
– lupii, ca „sanitari ai pădurilor” elimină din populațiile de ierbivore exemplarele slăbite, bolnave sau care nu se pot apăra, astfel încât se realizează rapid o selecție pentru a menține vigoarea și viabilitatea speciilor de mamifere ierbivore;
– lupii si insectele au fost puse ani la rând sub amenințarea eliminării din ecosistemele forestiere sub pretextul controlării populațiilor acestor specii si abia recent s-a înțeles ca numai acolo unde avem lanțuri trofice complete vom avea păduri sănătoase si productive cu o biodiversitate specifica capabila sa genereze stabilitate si servicii ecosistemice sustenabile pe termen lung;

Abstract Climate change threatens species and ecosystems globally, including forest ecosystems that support rich invertebrate diversity. Saproxylic beetles, that depend

Directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Marius – Dan Sîiulescu, a asistat la o aplicație practică în

Au fost desemnați câștigătorii ediției 2024 a concursului interșcolar, intitulat : „Supereroii din lumea insectelor saproxilice” : premiul I –