Comisia Europeana a aprobat finantarea proiectului LIFE ROsalia

07.12.2020

Comisia Europeană a aprobat finanțarea proiectului LIFE ROsalia, care face parte din cele 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii şi biodiversităţii, care vor sprijini punerea în aplicare a Directivei UE privind păsările şi a Directivei privind habitatele, precum şi a Strategiei UE în domeniul biodiversităţii pentru 2030. Proiectul a fost selectat dintre peste 1.250 de propuneri depuse în anul 2019 pentru programul LIFE. Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. Se derulează din anul 1992 și a cofinanțat peste 5.500 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe.

Coordonat de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea (APM Vn), proiectul LIFE ROsalia urmărește îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru cinci specii de insecte saproxilice – specii de gândaci care trăiesc în materia lemnoasă aflată în stadiu de putrefacție sau în curs de putrefacție – din pădurile Parcului Natural Putna-Vrancea.

Proiectul are o durată de implementare de cinci ani, în perioada 2020-2025 și este implementat în parteneriat cu Universitatea din București, prin intermediul Centrului de Cercetare a Mediului şi de Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), Regia Națională a Pădurilor –Romsilva prin Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB)

Echipa responsabilă de acest proiect va crea legături ecologice mai bune între porţiunile fragmentate de păduri cu arbori bătrâni prin crearea a 22 de zone favorabile de habitat pentru speciile de insecte saproxilice, care sunt dependente de lemnul mort sau aflat în descompunere. Îndepărtarea copacilor bătrâni și a lemnul mort a dus la o scădere accentuată a insectelor saproxilice din Carpați.

Acțiunile echipei vor include, de asemenea, furnizarea de habitate artificiale și stabilirea unui sistem de monitorizare participativă cu pădurarii și rangerii de la administratia ariei protejate. Echipa proiectului va crea, de asemenea, un plan național de acțiune obligatoriu din punct de vedere juridic pentru conservarea pe termen lung a insectelor saproxilice.

Direcționarea fondurilor europene pentru conservarea acestui tip de insecte – coleoptere – din spațiul Munților Carpați reprezintă, de asemenea și o măsură de conlucrare cu administratorii de păduri de pe raza sitului Natura 2000 Putna-Vrancea.

“Proiectele LIFE pot cu adevărat conduce la o schimbare concretă pe teren. Ele oferă soluţii pentru unele dintre cele mai grave provocări ale epocii noastre, cum ar fi schimbările climatice, distrugerea naturii şi utilizarea nesustenabilă a resurselor. Dacă sunt reproduse rapid şi pe scară largă la nivelul întregii UE, ele pot ajuta UE să îşi atingă obiectivele ambiţioase cuprinse în Pactul verde european şi pot contribui la construirea unei Europe mai ecologice şi mai reziliente pentru noi toţi, dar şi pentru generaţiile viitoare”, a declarat comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius.

„Aceste proiecte vor contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde european, prin faptul că vor sprijini Strategia UE în domeniul biodiversității și Planul de acțiune pentru economia

circulară și vor ajuta la redresarea ecologică în urma pandemiei de coronavirus și la transformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050”, este mesajul Comisiei Europene cu ocazia lansării programului LIFE.

Preocuparea Comisiei Europene pentru protejarea și consolidarea biodiversității Europei este una constantă. Astfel, printre alte proiecte selectate pentru finanțare cu fonduri europene se regăsesc și cele care vizează mediul și eficiența utilizării resurselor, natura și biodiversitatea, guvernanța și informarea în domeniul mediului, combaterea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și guvernanța și informarea în domeniu.

Alte fonduri vor fi direcționate către proiecte care să împiedice risipa de alimente și îmbunătățirea gestionării deșeurilor și restaurarea turbăriilor – ecosisteme unice care adăpostesc multe specii adaptate mediului în care trăiesc, rare și amenințate de dispariție –, precum și reducerea emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Planul Comisiei pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima.

Au fost desemnați câștigătorii ediției 2024 a concursului interșcolar, intitulat : „Supereroii din lumea insectelor saproxilice” : premiul I –

În perioada aprilie 2024 – mai 2024, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea organizează ediția 2024 a concursului interșcolar, intitulat: „Supereroii

Context Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea (APM VN) este o autoritate publică de mediu ce reprezintă Ministerul Mediului, Apelor și